Menu

Visie op de toekomst

Hoekstra en Van Eck Groep heeft een groeiambitie. Met daadkracht, op een transparante en innovatieve wijze wil de groep blijvend kwaliteit bieden en dichtbij haar klanten staan. Dat betekent dat we enerzijds blijvend intern willen groeien: door meer specialisatie, te investeren in vakkennis, specialisaties te benutten en ruimte te bieden aan eigen ondernemerschap binnen bewezen kaders.

Extern hebben we de ambitie ons werkgebied te vergroten. Mensen die eenzelfde ambitie hebben, buiten ons huidige werkgebied wonen en werken, en de beleving van de klant in alles vooropstellen zijn altijd welkom om onze groep te versterken.

Ivo Gerritsen

Wat is je functie?

Verzekeringsadviseur bij Hoekstra en Van Eck

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Eigenlijk is het doel van mijn werk de risico’s, die komen kijken bij de aanschaf van een huis, in beeld te brengen voor onze klanten. Ze wegwijs te maken in de wirwar van verzekeringen. En er daarmee voor te zorgen dat ze de juiste verzekeringen afsluiten, niet te weinig waardoor ze onderverzekerd zijn. Maar ook zeker niet teveel, oververzekeren is echt niet nodig namelijk. Bovendien kunnen wij een eerlijk en onafhankelijk verzekeringsadvies geven. Dat vind ik persoonlijk één van de belangrijkste kwaliteiten van Hoekstra en Van Eck.

> Lees mijn verhaal

Ivo Gerritsen
Team Hoekstra en van Eck Groep Team Hoekstra en van Eck Groep