Menu

Visie op de toekomst

Hoekstra en Van Eck Groep heeft een groeiambitie. Met daadkracht, op een transparante en innovatieve wijze wil de groep blijvend kwaliteit bieden en dichtbij haar klanten staan. Dat betekent dat we enerzijds blijvend intern willen groeien: door meer specialisatie, te investeren in vakkennis, specialisaties te benutten en ruimte te bieden aan eigen ondernemerschap binnen bewezen kaders.

Extern hebben we de ambitie ons werkgebied te vergroten. Mensen die eenzelfde ambitie hebben, buiten ons huidige werkgebied wonen en werken, en de beleving van de klant in alles vooropstellen zijn altijd welkom om onze groep te versterken.

Roel van Delft

Wat is je functie?

Kandidaat-register makelaar/kantoorleider

Kun je uitleggen wat je doet?

Ik ben verantwoordelijk voor het kantoor in Tilburg, vier jaar inmiddels. Dat is een heel breed takenpakket. Enerzijds bedenk ik hoe wij ons kantoor inrichten, qua personeel, bereikbaarheid en taken verdeling. Anderzijds ben ik er vooral voor onze klanten, zowel bij de aan- of verkoop als bij taxaties van woningen. Voor beide geldt dat ik met veel passie en met inbreng van mijn expertise het beste resultaat wil behalen.  

> Lees mijn verhaal

Roel van Delft
Team Hoekstra en van Eck Groep Team Hoekstra en van Eck Groep